Астероиден пояс

Астероидният пояс е област в Слънчевата система, простираща се общо взето между орбитите на Марс и Юпитер.За него е характерно най-голямата концентрация на астероиди.Астероидите са първични обекти, останали от създаването на Слънчевата система. Днес има две мнения в средите на астрономите. Едното е, че астероидите са остатъци от планета, разрушена в следствие на някакво бедствие, воже би сблъсък с космическо тяло, преди много хилядолетия. Другото мнение е, че астероидите са остатъчна скалиста материя, която никога не е била част от планета.
Още през ХVІІІ в. било известно, че разстоянията от планетите до Слънцето се подчиняват на правило, наречено правило на Тициус - Боде, съгласно което между орбитите на Марс и Юпитер трябва да има още една планета. Откритата през 1781 г. 7-ма планета Уран също се подчинявала на това правило и това подсилило убеждението за съществуването на планета между Марс и Юпитер.
Счита се, че планетите в Слънчевата система са се формирали през първите няколко милиона години от съществуването ѝ чрез "кондензация" на материал от първичната слънчева мъглявина в протопланети. Впоследстивие голяма част от протопланетите са се сблъскали и формирали значително по-големи тела, като например съвременните земеподобни планети и ядрата на газовите гиганти.
В областта на астероидния пояс силната гравитация на Юпитер е попречила на протопланетите да формират голямо тяло и те са останали в слънчева орбита. Поясът може да се разглежда само до известна степен като остатък от ранната Слънчева система, поради измененията на физическите условия, които е претърпял. Според някои хипотези астероидния пояс е остатък от планетата Фаетон, която е била разрушена. За разлика от астероидния пояс, за поясът на Кайпер се счита, че се е променил много малко от зараждането на Слънчевата система.
В обществото е разпространена погрешната представа (донякъде подхранвана от научнофантастичните произведения), че астероидният пояс е "гъсто населен" с астероиди, които търпят чести сблъсъци. Всъщност той е почти празен и астероидите в него са разпръснати в много голям обем.
Познати са десетки хиляди астероиди, а за общия им брой се счита, че е поне няколко милиона. Около 220 от тях са по-големи от 100 km. Най-големият известен е 1 Церера, чийто диаметър е почти 1000 km. Общата маса на всички тела в астероидния пояс е около 2,3×1021 килограма (над 1/3 от която е масата на Церера), по-малка от масата на Плутон.
Астероидния пояс е сравнително активна в астрономическия смисъл на думата среда, със чести (пак в астрономическия смисъл на думата) сблъсъци между астероиди. В зависимост от скоростта, с които два астероида се сблъскат, един или двата от тях могат да се разпръснат на малки парчета (формирайки астероидно семейство) при сблъсък с висока скорост или могат да се слеят в по-голям астероид при нискоскоростен сблъсък.
Поради огромните разстояния между астероидите в пояса не съществува опасност за сблъсък с космически апарати, преминаващи през пояса. От друга страна, апарати, чиято е мисия е изследване на астероиди, трябва внимателно да се насочат към целта си, за да я открият.


Снимки на Астероидния пояс
Планетите в Слънчевата система

Краят на Земята, може да постави нов живот на други места

Учени твърдят, че след попадане на бактерий от Земята в Космоса могат да поставят началото на живот на други места, където има подходящи условия, съобщи ... Още » » »


Незабравима почивка на Остров Мавриций - втория Рай

Наричат го петзвезден рай, остров-мечта... Остров Мавриций е едно от най-престижните и луксозни места в света за пълноценен релакс и почивка. Една наистина разкошна и незабравима spa дестинация...Прочети повече...

Хамелеон живее в устата на змия

Хамелеон живее в устата на змия!!! В Африка бе открит нов вид хамелеон, който живее в устата на змия, съобщи Daily Mail.Миниатюрният гущер излязъл от устата на змия, която д-р Андрю Маршъл от Йорксия университет, Великобритания, обезпокоил в гората Магомбера в Танзания..Прочети повече...

Откриха планета подобна на Земята

Планета подобна на земята!!! Японски астрономи са започнали систематично да търсят високоразвита цивилизация на откритата неотдавна планета извън Слънчевата система...Прочети повече...

Бейзбол

Фидел Кастро бил добър бейзболист...Прочети повече..