Условия за ползване на сайтаПолзване:
Вашият достъп до и използването на сайта се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки сайта вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване и признавате, че всякакви други споразумения между вас и Сашо Александров собственик на: www.golemitehishtnici.blogspot.com, касаещи тази материя, се заменят от Условията. Ако вие не сте съгласни и не приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване, моля напуснете сайта.

Собственост над Съдържанието
Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, целия текст и всички изображения са собственост на Сашо Александров или други организации. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на Съдържанието, е изрично забранено. Сашо Александров настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.

Без гаранции
ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПОДЛЕЖИ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРОМЕНИ И СЕ ПРЕДОСТАВЯ ТАКОВА, КАКВОТО Е, БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ТОЧНО ИЗРАЗЕНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ.

Ограничения на отговорността
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК. НИТО Сашо Александров , НИТО НЕГОВИ ПАРТНЬОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ УПРАВИТЕЛИ, НИТО НЕГОВИ АГЕНТИ ИЛИ ДРУГИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ ДОСТАВКАТА НА ТОЗИ САЙТ, СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОСНОВАНИЕТО Е ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ФИГУРА, ДОРИ АКО Е ИМАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ВРЕДИ ДА ВЪЗНИКНАТ

Връзки към уебсайтове на трети страни
Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Сашо Александров или негови партньори. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Сашо Александров няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното Сашо Александров специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове:

 • нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;
 • са неправилни, непълни или подвеждащи;
 • не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;
 • не осигуряват необходимата сигурност;
 • съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или
 • са опозоряващи или оклеветяващи
 • съдържат намеци за порногравско съдържание

  Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че Сашо Александров одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението или настояването на Сашо Александров

  Промяна на Условията
  Автора може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.

  Закони и юрисдикция
  Тези Условия за ползване и вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

  Администратор на сайта • Краят на Земята, може да постави нов живот на други места

  Учени твърдят, че след попадане на бактерий от Земята в Космоса могат да поставят началото на живот на други места, където има подходящи условия, съобщи ... Още » » »


  Незабравима почивка на Остров Мавриций - втория Рай

  Наричат го петзвезден рай, остров-мечта... Остров Мавриций е едно от най-престижните и луксозни места в света за пълноценен релакс и почивка. Една наистина разкошна и незабравима spa дестинация...Прочети повече...

  Хамелеон живее в устата на змия

  Хамелеон живее в устата на змия!!! В Африка бе открит нов вид хамелеон, който живее в устата на змия, съобщи Daily Mail.Миниатюрният гущер излязъл от устата на змия, която д-р Андрю Маршъл от Йорксия университет, Великобритания, обезпокоил в гората Магомбера в Танзания..Прочети повече...

  Откриха планета подобна на Земята

  Планета подобна на земята!!! Японски астрономи са започнали систематично да търсят високоразвита цивилизация на откритата неотдавна планета извън Слънчевата система...Прочети повече...

  Бейзбол

  Фидел Кастро бил добър бейзболист...Прочети повече..