Индия | В страната на свещената река

Герб на Индия!!!Знаме на Индия!!!
Индия най-често се свързва със свръхнаселението и невъобразимата бедност, която цари в бедните квартали на големите градове.Все пак тя може да се гордее със значимите постижения в областта на модерната промишленост ( електроника и информатика ) или научните си проучвания ( ядрена физика и астронавтика ).Индия е пионер в областта на генетичните модификации на зърнените култури като жито и ориз.
Брегът на Ганг - свещената река на Индия, винаги привлича много хора.Ганг е необходима за индийците не само заради ритуалното къпане.Тук те хвърлят боклуци, екскременти и мърша - затова реката е пълна с бактерии.
Индия е най-голямата по територия държава в Южна Азия (3 095 472 км2) и втора най-голяма по население в света след Китай (1 112 849 000 през 2006). Разположена е на полуостров Индустан (като изключим Лакадивските, Андаманските и Никобарските острови), на юг от Хималаите, на изток от Арабско море, на запад от Бенгалския залив и на север от Индийския океан. Граничи с държавите Пакистан, Китайска народна република, Непал, Бутан, Бангладеш и Мианмар (Бирма). Разделена е на 28 щата и 7 съюзни територии, а столицата на самата държава е Делхи. Други по-големи градове са: Мадрас, Калкута, Мумбай (Бомбай), Агра, Джайпур, Хайдарабад, Варанаси, Лакнау, Бангалор, Нагпур, Джодпур и др. Площта ѝ е 3 291 529 км², от които 2 976 859 км² суша и 314 670 км² водна площ.


Накратко

Индия!!!
Площ :3 287 590 км2.
Население : 1 112,3 млн.жит.
Гъстота на населението :392 жит./км2
Най-висок връх :Канченджунга ( Сиким ) 8 586 м.
Граници :Мианмар, Бангладеш, Китай, Бутан, Непал и Пакистан ( общо 14 897 км ).


Статистика

Индия!!!
Официално наименование :Република Индия
Столица :Делхи
Езици :хинди, английски ( официални езици ), 21 регионални диалекта ( бенгали, кашмири, пенджаби, тамилски, урду ).
Парична единица :индийска рупия
Най-големи градове :Калкута, Бомбай, Делхи, Мадрас, Бангалор, Хайдерабад, Ахмадабад.


ИсторияИмето

Индия!!!
Официалното название на страната Индия, произлиза от древно персийската дума синдху — историческото название на река Инд. Конституцията на Индия признава официалното използване и на названието Бхарат, което произлиза от санскритското име на древно индийски цар, чиято история е описана в епоса Махабхарата. Третото име Хиндустан се използва за название на страната по времето на Империята на Великите монголи, но не се ползва с официален статут.


География

Индия!!!
Индия е разположена на големия азиатски полуостров Индостан, наричан още Индийски субконтинент. Полуостровът е дълбоко вдаден в Индийския океан, между Арабско море и Бенгалския залив. Покрай тях се простират тесни равнини.
Релефът на Индия е изключително разнообразен — високи планини, обширни равнини и плата, заблатени низини и сухи пустинни райони. Голяма част от Индия заемат най-високите планини на Земята — Хималаите. Величествените им хребети са масивна геоложка и климатична преграда, която минава почти през цяла Северна Индия, по протежение на 2500 км. Хималаите са младонагънати планини, които продължават да се издигат в резултат на мощното тектонско движение (в северна посока) на Индостанската литосферна плоча. В Хималаите се намира най-високата точка на Индия — връх Канченджонга (8598 м). В най-северния край на страната се издигат част от хребетите на високата низина Каракорум.


Северните равнини

Индия!!!
На юг от Хималаите се простира обширен район от ниски земи, наречени Северните равнини. Голяма част от тях заемат долините на реките Ганг и Брахмапутра. Заливните им тераси и общата им делта (най-голямата в света - около 80 000 кв. км) са покрити с дебели наносни пластове, върху които са се развили плодородни алувиално-ливадни почви. Повечето реки, които прорязват равнините, извират от Хималаите. Сред тях е и най-голямата индийска река — Ганг, чиито води напояват ¼ от територията на Индия.
Широката и бавно течаща река Ганг, дълга 2500 км, оформя обширна плоска низина, разположена на територията на Индия и Бангладеш. Низината на Ганг е най-гъсто населеното място в страната. Районът често е подложен на катастрофални наводнения и силни тайфуни.
Пълна противоположност на Гангската низина е сухата пясъчна пустиня Тар, на северозапад, пресечена от границата на Индия и Пакистан. На юг от Северните равнини почти целият полуостров Индостан е зает от платото Декан (около 600 м ср. н. в.). От двете му страни се издигат крайбрежните хорстови планини Източни и Западни Гхати, които завършват със стръмни стъпаловидни склонове към брега.


Климат

Индия!!!
С изключение на планините и пустинните райони в Индия доминира субекваториалният, мусонен климат. В Североизточна Индия, платото Шилонг (1300 м н.в.), се намира селището Черапунджи — най-дъждовното място на Земята — средните годишни валежи тук достигат 12 000 мм.


Държавно устройство

Индия!!!
Индия е федерална република. Глава на държавата е президентът, избран за 5 години. На него принадлежи и изпълнителната власт. Висш законодателен орган е двукамерният парламент: Долната камара — Лок Сабха (Народната палатата) се избира от населението за 5 години; Горната камара — Раджа Сабха (Съвет на щатите) се избира от представителите на щатите за 6 години; 12 депутати се назначават от президента; 1/3 от депутатите се преизбират всеки 2 години. Правителството се назначава от президента и отговаря пред Народната палата. Начело на всеки щат стои губернатор, назначен от президента. Всеки щат има свое законодателство, събрание и правителство.


Административно деление на Индия

Индия!!!
Индия има 28 щата и 7 съюзни територии. Всеки щат има собствено правителство и губернатор. Съюзните територии се администрират от президента, чрез посочен от него представител.
Списък с щатите
1. Андра Прадеш
2. Аруначал Прадеш
3. Асам
4. Бихар
5. Чхатисгарх
6. Гоа
7. Гуджарат
8. Харяна
9. Химчал Прадеш
10. Джаму и Кашмир
11. Джарханд
12. Карнатака
13. Керала
14. Мадхя Прадеш
15. Махаращра
16. Манипур
17. Мегхалая
18. Мизорам
19. Нагаланд
20. Ориса
21. Пенджаб
22. Раджастан
23. Сиким
24. Тамил Наду
25. Трипура
26. Утаракханд (Утаранчал)
27. Утар Прадеш
28. Западен Мангал


Ранните цивилизации в долината на река Инд възникнали около две хиляди години преди появяването на древна Елада. Още тогава, загадъчното племе на ариите определило в много отношения по-нататъшното развитие на цивилизациите в района. От ариите са останали ведическите знания и традиции, разделяне обществото на касти, учението за кармата и санскритския език. По-късно, поради многообразието на раси и религии, се формирали различни етнокултурни типове, със своето традиционно изкуство, архитектура, език, медицински похвати, музика, танци и начин на мислене. Различни епохи и събития през вековете оставили своите белези върху облика на Индия - зараждането на будизма, разцвета на науката и изкуствата при владетелите от династията Гупта, огромната империя и несметните съкровища на Великите Моголи, британското владичество, раджите, въстанието на сипаите и разбира се - Махатма Ганди.До 1947 г. Индия е колония на Британската империя.


Население

Индия!!!
Населението на страната възлиза на 1,112 милиарда души и така Индия се нарежда на второ място след Китай по население в световен мащаб. Гъстотата на населението е 329 човека на кв.км. Ръстът на населението намалява леко в последните няколко десетилетия и в момента възлиза на 1,4% годишно, което съответства на 15 милиона души на година. Според проучвания и прогнози на ООН през 2045 г. Индия ще е най-многолюдната страна на Земята. Ръстът на населението се дължи не само на високата раждаемост, но и на спадащата смъртност.
Средната възраст на индийското население е 26 г. Индия е една от малкото страни, където чувствително броят на мъжкото население е по-висок: на 1000 мъже се падат 933 жени.
Силната миграция на селското население към градовете и природните стихии урбанизират все повече и повече индийското общество. Днес(2006 г.) в страната има повече от 34 града с повече от милион жители. Само гъсто населения Бомбай има повече от 20 милиона жители.
Около 25 милиона индийци или хора от индийски произход живеят извън Индия. Докато в САЩ, Канада и Великобритания индийците са заети във високотехнологични сектори, то в страните от Персийския залив те са предимно използвани като нископлатена и слабо квалифицирана работна ръка. Големи индийски „колонии“ има и в Сингапур, ЮАР, Малайзия и др. бивши британски колонии.


Икономика

Индия!!!
Индийската икономика е изключително разнообразна, включваща традиционно селско стопанство, съчетани с модерно земеделие, ръчни изделия, широка гама модерни промишлени дейности, и обширен сектор на услугите, който спомага най-много за бързото икономическо развитие на Индия. Между 50-те и 80-те години икономическата дейност се развива по социалистически образец, поради което е била по-стабилна, но за сметка на това корупцията е била широко разпространена и растежът на БВП е бил много нисък.Към настоящия момент Индия има отворена, динамична пазарна икономика. БВП (ППС) за края на 2008 се изчислява на $3,319 трлн — на 4-то място в света след САЩ, Китай и Япония.
Работната ръка възлиза на над половин милиард души, но едва 1 на всеки 5 кандидати за работа има професионално образование.Въпреки икономическия подем, огромна част от населението продължава да живее в пълна мизерия, а неграмотността намалява с много малки темпове.
Селското стопанство е в основата на индийската икономика. В него е заето около 61% от трудоспособното население. В страната има милиони дребни стопанства както и десетки хиляди огромни плантации, в които се отглеждат култури за износ. Индия е един от водещите производители на чай, захарна тръстика, царевица, бобови култури, пшеница, фъстъци, тютюн(на 3-то място в света). Страната разполага с едни от най-големите оризища в света и от края на 70-те години задоволява нуждите си от ориз. Индия е световен лидер в производството на подправки — джинджифил, индийско орехче и др.
Животновъдството е също силно развито в Индия. Едрият добитък се отглежда предимно за мляко. Тъй като кравата е свещено животно в индуската религия се използва само млякото.
В сектора на енергетиката най-голям дял се пада на енергията произведена от ТЕЦ, следвана от ВЕЦ и АЕЦ. Производството възлиза на 556,8млрд kWh(2003 г.). Страната изнася годишно 187млн kWh(2003 г.).
В Индия се развиват химическата, текстилната, циментовата, металургичната, машиностроителната индустрия. Напредък бележи и автомобилостроенето(виж ТАТА).
Индия притежава 334 летища(към 2005 г.) Общата дължина на газопроводите възлиза на 6 171км, а шосетата са около 3 851 440 км.


Технологии

Индия!!!
Oт 1974 г. Индия разполага с атомно оръжие.
Индия изстрелва първия си спътник през 1980 г. През м. януари 2007 г. тя изстреля и върна от космоса капсула, като е четвъртата космическа сила с подобно постижение (след СССР, САЩ и Китай).


Култура

В Индия кравата е свещено животно.В Индийската култура,когато влизте в нечий дом трябва да се събуете.Когато поздравяте някой по-възрастен,събирате дланите си една до друга,после коленичте и докосвате краката му с пръсти,така демонстрирате ,че сте вървели по-малко километри от него.Когато седнете на масата с индийци,трябва да си сипете,само това,което ще изядете,не обиждате домакина,оставяйки нещо в чинията.Повечето индийци практикуват йога и вярват в прераждането.


Интересни факти

Индия!!!
На 14 септември 1947 г. в полунощ Неру обявява независимостта на страната, която британците упорито отказват да дадат на Индия години наред.
През 1975 г. Индия анексира княжество Сиким в Хималайските планини.То се намира между Непал и Бутан, близо до град Дарджийлинг.
Морското селище Гоа, бивша португалска колония, сега е място за срещи на младежите от цял свят.От 1988 г. на тукашните плажове се организират тържества, които продължават през цялата година и привличат международна публика.
По време на британското владичество столица на Индия е била Калкута ( до 1911 г. ).


Атлас на Света

Краят на Земята, може да постави нов живот на други места

Учени твърдят, че след попадане на бактерий от Земята в Космоса могат да поставят началото на живот на други места, където има подходящи условия, съобщи ... Още » » »


Незабравима почивка на Остров Мавриций - втория Рай

Наричат го петзвезден рай, остров-мечта... Остров Мавриций е едно от най-престижните и луксозни места в света за пълноценен релакс и почивка. Една наистина разкошна и незабравима spa дестинация...Прочети повече...

Хамелеон живее в устата на змия

Хамелеон живее в устата на змия!!! В Африка бе открит нов вид хамелеон, който живее в устата на змия, съобщи Daily Mail.Миниатюрният гущер излязъл от устата на змия, която д-р Андрю Маршъл от Йорксия университет, Великобритания, обезпокоил в гората Магомбера в Танзания..Прочети повече...

Откриха планета подобна на Земята

Планета подобна на земята!!! Японски астрономи са започнали систематично да търсят високоразвита цивилизация на откритата неотдавна планета извън Слънчевата система...Прочети повече...

Бейзбол

Фидел Кастро бил добър бейзболист...Прочети повече..