Австрия | Страната на Алпите и Моцарт

Герб на Австрия!!!Знаме на Австрия!!!
Предимствата, които Австрия предлага на туристите, не се нуждаят от препоръка.Страната е известна по света с алпийските си пейзажи и гостоприемството на своите жители.Въпреки че се смята за алпийска страна.Австрия включва също равнината на Бургенланд около езерото Нойзидлерзе, както и хълмистия район на Вайнфиртел ( Долна Австрия ), където вирее най-доброто грозде за производство на вино.Самотните алпийски езера и разпръснатите селца в полите на планината са чарът на Австрия.
Република А̀встрия (на немски: Republik Österreich)е вътрешноконтинентална страна, разположена в Централна Европа. Австрия граничи с Лихтенщайн и Швейцария на запад, Италия и Словения на юг, Словакия и Унгария на изток, Германия и Чехия на север.


Накратко

Австрия!!!
Официално наименование :Република Австрия
Административно деление :девет федерални провинции
Столица :Виена ( 1,6 млн. жители )
Език :немски
Парична единица :евро ( от 01.01.2002 г. )
Религия :католици ( 76 % ), протестанти ( 5 % ), други ( 2 % ), атеисти ( 17 % )
Върхове с височина над 3500 метра :Вилдшпице ( 3774 м ), Вайскугел ( 3736 м ), Гросглокнер ( 3795 м ), Цукерхутъл ( 3507 м ).
Най-важни градове :Грац, Линц, Залцбург, Инсбрук, Клагенфурт
Реки :Дунав ( 350 км на територията на Австрия ), Ин ( 360 км )
Езера :Нойзидлерзе ( 232 км2 ), Атер ( 46,7 км2 ), Траун ( 25,7 км2 )
Най-важни летища :Швехат ( Виена ), Грац, Залцбург, Инсбрук и Клагенфурт.


Статистика

Австрия!!!
Площ :83 860 км2
Население :8,2 млн жители
Гъстота на населението :99 жит./км2
Най-висок връх :Гросглокнер ( 3 797 м )
Граници :2 637 км; с Италия, Швейцария, Лихтенщайн, Германия, Чехия, Унгария, Словакия и Словения.


История

Австрия!!!
Античност

В Античността голяма част от региона южно от река Дунав е известен като Норик. Западният планински регион между реките Рейн и Ин и баварското и субалпийското плато е известен като Реция – територия, която включва части от сегашните Германия и Швейцария. Равнинният регион на изток–югоизток е познат като Панония и включва територии от днешните Унгария и Словения. Римляните завладяват тези три региона и ги организират в провинции на империята, които са стават преден пост за нападения и отбрана срещу различни варварски племена. Един от първите римски военни постове в региона е Виндобона (днешна Виена). Тя е важна стратегическа пресечна точка за множество маршрути към плодородната Долна Австрия.
Средновековие

От 6 век на земите на днешна Австрия започва непрекъснато заселване с баварци, които прогонват проникващите от изток авари и славяни.
В края на 8 век франкският владетел Карл Велики създава маркграфството Каролин между реките Енс, Рааб и Драва, за да предотврати нахлуването на аварите. През 907 г. маркграфството e унищожено от маджарите. През 955 г. Ото Велики успява да победи маджарите и отново да си спечели земите. Между 976 г. и 1246 г. владетелите от рода Бабенберг в Австрия допринасят много за разрастването ѝ. Те построяват градове, пътища, насърчават занаятчийството. Смъртта на последния владетел от този род е последвана от политическа несигурност. Възходът на Австрия се свързва и с династията на Хабсбургите. През 1282 г. крал Рудолф I дава на синовете си в ленно владение Херцогство Австрия. По–късно Хабсбургите завоюват херцогствата Щирия, Каринтия и Тирол с договор за наследство и добавят към владенията си и Гюрц и Истрия с Триест. През 1522 г. династията на Хабсбургите се разделя на 2 направления – испанско-холандско и австро-германско.
Ренесанс

През 16 и 17 век възниква силно съперничество с Османската империя, чиито войски два пъти достигат до Виена. След изтласкването на османските нашественици и проникването на Хабсбургите на Балканския полуостров, австрийската част от Хабсбургите владения с териториите си достига позицията на европейска велика сила. По това време възниква класическият австрийски барок. През втората половина на 18 век Мария Тереза и синовете ѝ Йозеф II и Леополд II с множеството си реформи поставят основата на една модерна административна държава на Новото време.
Нова история

През 1867 г. крал Франц Йозеф одобрява основаването на дуалистичната монархия Австро-Унгария. Двете части на тази монархия разполагат със собствен парламент. Към общите задачи на управлението принадлежат само отбраната, външната и стопанската политика. След Първата световна война Австро–Унгария е разпокъсана. В резултат се обособяват държавите Чехословакия, Австрия и Унгария, а другите земи от бившата империя стават част от териториите на Полша, Румъния, Италия и Югославия. По този начин Австрия се превръща в днешната малка немскоговореща страна. На 12 ноември 1918 г. е учредена Република Австрия. Тази малка държава много трудно намира своето място в новоподредената териториално и политически Европа.
През 1938 г. немските войски навлизат в Австрия, която е твърде слаба и не може да се противопостави. Присъединена е чрез така наречения договор за присъединяване аншлус към нацистка Германия. На 15 май 1955 г. с помощта на съюзници е постигната независимостта на Република Австрия. След дългогодишни усилия за участие в европейската интеграция Австрия става членка на Европейския съюз на 1 януари 1995 г.


Държавно устройство

Австрия!!!
Австрия е федеративна полупрезидентска република, начело с президент, избиран за 6 години. Парламентът е двукамерен - състои се от Национален съвет (183 депутата, избирани за 4 години) и Федерален съвет (63 депутата, избирани за 4 години). Начело на правителството стои федерален канцлер.


Административно деление

Република Австрия е федерална държава, административно разделена на 8 провинции (Bundesländer) и приравнената, в административно отношение, столица Виена. Провинциите се състоят от окръзи (Bezirke) и градски общини (Städte).


Природа

Австрия!!!
В страната преобладава планинският релеф - 2/3 от територията са заети от Източните Алпи (високи ридове и дълбоки долини; най-висок връх Гросглокнер (Großglockner) - 3797 m), на север е южната част на Чешкия масив, на изток - западната част на Среднодунавската низина. Главни реки - Дунав и притоците му Ин, Драва, Морава и др., езера - Боденско езеро, Нойзидлер Зее, ледникови езера в Алпите. Дъбови и букови гори с височина до 800 m, борови гори, ливади и алпийска растителност. 180 строги и частични резервата, 214 защитени ландшафта с обща площ 1,5 млн. ha.


Климат

Австрия!!!
Климатът в Австрия е умереноконтинентален в по-ниските части на страната и планински в по-високите части на Алпите.Зимите във високите части са студени,а летата прохладни.В ниските части зимата е мека и по-суха,а лятото топло и влажно.Най-много валежи падат през август,а най-малко през януари.


Икономика

Жито 1,3 млн. тона, вино 3 млн. хектолитра, едър рогат добитък 2,6 млн. глави, свиневъдство 3,7 млн глави. Добив на железни руди, волфрам, въглища, дървен материал. Високотехнологична промишленост - машини, метални изделия, електроника. Селско стопанство : отглежда се царевица , ечемик, захарна тръстика , пшеница, плодове. развито е лозарството , лесовъдсвото и ловът. Полезни изкопаеми : олово , цинк , природен газ . Промишленост : произвоство на машини и оборудване ( електроника , автомобили , превозни средства , лифтове , специално оборудване за планинските региони) хранително - вкусова енергийна , ВЕЦ. Туризъм


Население

Според преброяването на населението през 1991 г. населението на Австрия е било 7 795 786 души. През 2003 г. населението е вече 8 188 207 души, а гъстотата - 98 души на км2. Около 67% от населението е градско, като повече от една пета от хората живеят в петте най–големи града – Виена, Грац, Линц, Залцбург и Инсбрук.
Виена, столицата на Австрия и най–големият ѝ град, има население 1 562 482 души (2001 г.). Други важни градове са Грац - центърът на тежката промишленост (226 892 души); Линц - провинциалната столица на Горна Австрия и пристанище на река Дунав (186 226 души); Залцбург - културен и туристически център (144 817 души), Инсбрук - провинциална столица на Тирол и туристическа атракция (113 826 души).


Религия

73,6% от австрийците са римокатолици, а 4,7% — протестанти. Броят на мюсюлманите се е увеличил повече от два пъти между последните преброявания: от 2% през 1991 г. той се е повишил на 4,2% през 2003 г. На следващо място са членовете на православната църква (180 000 души или 2,2%). Рязко нараства броят на хората без вероизповедание. Става въпрос за около 1 млн души, което отговаря на 12%. Спрямо 1991 г. тази група се е увеличила с около 4%.


Култура

Заради своето богато културно минало и настояще Австрия е ценена по целия свят. Нейната култура е представена от грандиозни паметници като например катедралата Свети Стефан, дворецът Шьонбрун, императорският дворец във Виена и много много други. Световноизвестните композитори, хорове, оркестри са като посланици на страната по света.


Забележителности

Австрия!!!
Виена ( дворците " Шонбрун " и " Хофбург ", Испанската школа по езда, кафенетата, Партера ), Залцбург ( града на Моцарт, мястото, на което се организира Моцартовият фестивал ), Виенската гора, Алпите в околностите на Филах ( Каринтия ), солените залежи край Бад Ишъл ( по следите на императрица Сиси ), Каринтия, Тиролските Алпи.


Интересни факти

Австрия!!!
В нито една друга европейска страна няма толкова много административни постове, колкото в Австрия.Някои чиновници дори прибягват до самоубийство, след като не успяват да заемат поста общински съветник.
Милиони туристи годишно посещават прословутия виенски увеселителен парк " Пратер ", между чиито многобройни атракции е и " Дяволската воденица ".
През 1918 г. император Карл І подписва акта за абдикация с молив " за всеки случай ".Всичките му опити да се върне на трона завършват неуспешно.
Стотици хиляди вярващи отиват на поклонение всяка година пред иконата на Богородица.


Атлас на Света

Краят на Земята, може да постави нов живот на други места

Учени твърдят, че след попадане на бактерий от Земята в Космоса могат да поставят началото на живот на други места, където има подходящи условия, съобщи ... Още » » »


Незабравима почивка на Остров Мавриций - втория Рай

Наричат го петзвезден рай, остров-мечта... Остров Мавриций е едно от най-престижните и луксозни места в света за пълноценен релакс и почивка. Една наистина разкошна и незабравима spa дестинация...Прочети повече...

Хамелеон живее в устата на змия

Хамелеон живее в устата на змия!!! В Африка бе открит нов вид хамелеон, който живее в устата на змия, съобщи Daily Mail.Миниатюрният гущер излязъл от устата на змия, която д-р Андрю Маршъл от Йорксия университет, Великобритания, обезпокоил в гората Магомбера в Танзания..Прочети повече...

Откриха планета подобна на Земята

Планета подобна на земята!!! Японски астрономи са започнали систематично да търсят високоразвита цивилизация на откритата неотдавна планета извън Слънчевата система...Прочети повече...

Бейзбол

Фидел Кастро бил добър бейзболист...Прочети повече..